Niezalogowany
zmień rozmiar:

TRWA REKRUTACJA

Aktualnie przebiega  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, która zakończy się 13 marca 2023 roku.

(1) 14 marca 2023 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

(2) W terminie od 15.03.2023 r. do 24.03.2023 r.
p
rosimy dopełnić formalności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia - można to zrobić za pośrednictwem portalu po zalogowaniu.

(3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych nastąpi w dniu 28 marca 2023 r.


Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w placówce pierwszego wyboru.

Z uwagi na działania profilaktyczne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zaleca się, aby wszelkie sprawy związane z przyjęciem dziecka do przedszkola załatwiać drogą elektroniczną lub w miarę możliwości telefonicznie 
- do odwołania

Rekrutacja ID: 136; Wersja: 23.155.336.161 Harmonogram ID: 710;