Niezalogowany
zmień rozmiar:

Burmistrz Mikołowa zawiadamia o rekrutacji uzupełniającej
do przedszkoli w Mikołowie na rok szkolny 2024/2025

     3 – 7 czerwca 2024 r. 

adres strony internetowej:

https://uzupelniajaca-przedszkola-mikolow.nabory.plRekrutacja odbędzie się na wolne miejsca w przedszkolach:

  • Przedszkole nr 1 w Mikołowie – 4 miejsca
  • Przedszkole nr 3 w Mikołowie – 21 miejsc
  • Przedszkole nr 10 w Mikołowie – 1 miejsce
  • Przedszkole nr 13 w Mikołowie – 1 miejsce
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie – 9 miejsc.

Dodatkowe informacje o obowiązujących terminach:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 03.06.2024 r.

do 07.06.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.06.2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 18.06.2024 r.

do 21.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.06.2024 r.

 

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 24.100.1.17 Harmonogram ID: 726;