Niezalogowany
zmień rozmiar:

Burmistrz Mikołowa zawiadamia
o rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli w Mikołowie 
na rok szkolny 2019/2020

Informuję Państwa, że w dniach 3 – 10 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona elektroniczna rekrutacja uzupełniająca na dodatkowe miejsca w mikołowskich przedszkolach.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o miejsce w przedszkolu dla dziecka zapraszam do wypełnienia wniosku na stronie internetowej

https://uzupelniajaca-przedszkola-mikolow.nabory.pl/
w dniach 3-10 kwietnia 2019 r.

i złożenie wraz z wymaganymi dokumentami w placówce pierwszego wyboru w terminie do 15 kwietnia 2019.

Dodatkowe informacje o obowiązujących terminach:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych18.04.2019 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia14.04. - 25.04.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych26.04.2019 r.

Rekrutacja odbędzie się na wolne miejsca w przedszkolach nr 1, 3, 5 i 11(przedszkole 11 z lokalizacją oddziałów w Szkole Podstawowej nr 5)

 

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 621;