Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 
została zakończona


W przedszkolach podano do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nie przyjętych w rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w placówce pierwszego wyboru.

Z uwagi na działania profilaktyczne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zaleca się, aby wszelkie sprawy związane z przyjęciem dziecka do przedszkola załatwiać drogą elektroniczną lub w miarę możliwości telefonicznie 
- do odwołania

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 22.127.322.1105 Harmonogram ID: 699;