Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2018/2019


DRODZY RODZICE ,
Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Mikołowie na rok szkolny 2018/2019 i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, skontaktujemy się z Państwem pisemnie w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.
Wskazania do placówki będą prowadzone na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.).
Kierowanie na wolne miejsca będzie trwało sukcesywnie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.
Po otrzymaniu pisma wskazującego placówkę wychowania przedszkolnego mogącą przyjąć dziecko, będą Państwo zobowiązani zgłosić się do tej placówki w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Nie dopełnienie potwierdzenia woli uczęszczania skutkuje utratą miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Mikołowie. 

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokonaniu wskazań miejsc dzieciom, które w czasie rekrutacji nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek, gmina nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 597;